Vzdělávací a odborné publikace

Nakladatelství ALBERT od začátku své činnosti spolupracovalo s řadou vědeckých ústavů, institucí, vysokých škol a univerzit, a to především v oblasti společenských věd (filosofie, sociologie, psychologie, literatura, historie) nejen v České republice, ale také např. v Německu, Polsku, Slovensku. Jako příklad uvádíme naši dosavadní ediční činnost ve spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře.

Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Ľubica Predanocyová
Učiteľ a jeho kompetencie

1. vyd. - Albert Šalé - Albert, 2016. - 172 s. - ISBN 978-80-7326-271-6

Jarmila Jurová
Sociálna spravodlivosť podľa Johna Rawlsa

recenzent: Cyril Diatka, Vladimír Manda. - Boskovice : Vydavateľstvo František Šalé - ALBERT, 2012. - 164 s. - ISBN 978-80-7326-210-5

Viera Jakubovská, Kristína Jakubovská
Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií

1. vyd. - Boskovice: František Šalé - Albert, 2017. - 156 s. - ISBN 978-80-7326-282-2

Viera Jakubovská, Jana Waldnerová, Sabína Gáliková, Tolnayová, Kristína Jakubovská, Jalal Al-Ali
Reflexia tela a telesnosti v kontexte súčasného umenia a digitálnych médií

1. vyd. - Boskovice: František Šalé - Albert, 2018. - 141 s. - ISBN 978-80-7326-295-2

Adrian Michalík
Problém slobody v diele Edmunda Burka. Úvahy o revolúcii vo Francúzsku

recenzent: Josef Oborný, Peter Korený. - 1. vyd. - Boskovice : František Šalé - Albert, 2016. - 98 s. – ISBN 978-80-7326-270-9

Jarmila Jurová
Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu

recenzent: Cyril Diatka, Josef Oborný, Vladimír Manda. - 1. vyd. - Boskovice : František Šalé - Albert, 2013. - 208 s. – ISBN 978-80-7326-220-4

Kristína Jakubovská
Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií

1. vyd. - Boskovice: Albert, 2017. - 155 s. - ISBN 978-80-7326-275-4

Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Ľubica Predanocyová, Katarína Stanová, Kristína Jakubovská
Nástroje hodnotenia vybraných kompetencií učiteľa

1. vyd. - Boskovice: František Šalé - Albert, 2017. - 144 s. - ISBN 978-80-7326-283-9

Peter Korený
Morálna voľba

recenzent: Cyril Diatka, Zlatica Plašienková. - 1. vyd. - Boskovice : ALBERT, 2013. - 238 s. – ISBN 978-80-7326-238-9

Viera Jakubovská
Metamorfózy tela vo filozofických a umenovedných diskurzech

1. vyd.- Boskovice: František Šalé - Albert, 2017. - 180 s. - ISBN 978-80-7326-287-7

Disputes on the Religious and Ethical Neutrality of the State

1. vyd. - Boskovice : František Šalé - ALBERT, 2019. - 248 s. – ISBN 978-80-7326-309-6

Adrian Michalík
Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka

recenzent: Cyril Diatka, Josef Oborný. - 1. vyd. - Boskovice : František Šalé - ALBERT,2015. - 120 s. - ISBN 978-80-7326-257-0