Několik slov o nás

Nakladatelství vzniklo na podzim roku 1991 s původním záměrem specializovat se výhradně na literaturu pro děti a mládež (po dobu existence dnes už bývalého a u nás až do roku 2012 jediného specializovaného periodika pro kritiku a teorii dětské literatury – Ladění – se nakladatelství podílelo na jeho přípravě a vydávání).

V roce 1994 se pak nakladatelství plně profesionalizovalo a začalo – především z ekonomických důvodů – vydávat i jiné žánry (např. sci-fi literaturu, původní českou tvorbu, překlady z němčiny, italštiny, norštiny).

Postupem času se převážná část produkce postupně zaměřila především na společenské vědy (literární historie, sociologie, etika, psychologie – spolupráce s univerzitami v Brně, Olomouci, Ostravě a Nitře), sborníky z konferencí a překlady doposud u nás nevydaných odborných titulů (např. ve spolupráci s brněnským a tišnovským sdružením Podané ruce a edicí SCAN literaturu zaměřenou na prevenci, metodiku a boj proti drogám).

V posledních letech se ALBERT zaměřil především na přípravu a vydávání knih z oblasti výtvarného umění, ale především lidového umění a folkloru jižní Moravy, zejména však Horňácka (více než 15 titulů zachycuje osobnosti, muzikanty a zpěváky z tohoto regionu – Martin Hrbáč, Lubomír Málek, Jarek Miškeřík, František Okénka –, historii pěveckých sborů, zpěvníky, ale také např. historii školství na Horňácku).

Vedle těchto edičně předem připravovaných titulů vydává příležitostně také knihy „na objednávku“ podle požadavků objednavatele (např. z historie obcí, sborníky, almanachy). Ročně vychází kolem 10 titulů + menší příležitostné tisky (brožury, katalogy výstav, pamětní listy, kalendáře, propagační materiály aj.).

Důležitou náplní práce nakladatelství je připravit kompletní podklady pro tisk – tj. shromáždit všechny materiály pro připravovaný titul, připravit a upravit (stylisticky a gramaticky) text pro „zlom“; ve vlastním studiu je z více jak 60 % připravována sazba pro konečný tisk a nakladatelství zajišťuje také typografickou úpravu jednotlivých titulů (typ písma, formát knihy, druh vazby atd.). V případě, že jde knihu ilustrovanou či doprovázenou fotografickým a obrazovým materiálem, zajišťujeme ve spolupráci se specializovaným DTP-studiem v příslušné tiskárně přípravu kvalitních pokladů k tisku. V konečné fázi pak v přímé spolupráci s tiskárnou nakladatelství zodpovídá za konečnou výrobu a kvalitu jednotlivých titulů.

Od počátku svého působení nakladatelství ALBERT vydalo (kromě příležitostných tisků) více než 400 titulů knih, které mají identifikační mezinárodní kód ISBN.