Aktuální nabídka knih

V případě zájmu o některý z titulů nám prosím zašlete jeho název a požadovaný počet kusů. Obchodní podmínky najdete na kontaktní stránce.

K vydání připravil a uspořádal M. Pavlík
Marie Pavlíková

Monografie o životě a především rolích významné herečky spojené s brněnským divadlem (1906–2003). Kromě obsáhlého výčtu rolí a hodnocení jednotlivých rolí v tisku je kniha doplněna velkým množstvím vzpomínek kolegů a přátel. Součástí knihy je i vyčerpávající soupis divadelních, televizních a filmových rolí, dále pak přepisy rozhlasových rozhovorů a bibliografie kritických ohlasů. Velké množství fotografií z působení na divadelní scéně je navíc doplněno obsáhlou obrazovou barevnou přílohou. Kniha vyšla ke 100. výročí narození M. Pavlíkové. Vázaný výtisk, formát 160x230 mm, 272 stran + 16 stran barevných obrazových příloh. Cena 280,- Kč

PAVLÍK Miroslav
František Štěpán (grafika – kresba – malba)

Celoživotní tvorba skromného člověka a talentovaného umělce, který ke své tvorbě přistupoval s velkou pokorou. Publikace se snaží zhodnotit jeho tvorbu a zařadit ji do kontextu českého výtvarného umění. Umělec patřil zřejmě k těm nejtalentovanějším grafikům a malířům regionu Tišnovska a snažil se v životě najít soulad mezi citem a rozumem. Miloval život a ty hezké chvilky uměl bonvivánsky užít. Byl velkou osobností, i když lidé v jeho okolí si to často neuvědomovali. Tak jak byl skromný v životě, tak také byl nenápadný, kromě jeho bílého plnovousu, kterým vybočoval ze života maloměsta. Brožovaný výtisk, formát 148x210 mm, 148 stran. Cena 200,- Kč

MATTABU Lucie
Tanečním krokem do ráje

Prvotina taneční lektorky, choreografky a mentorky vypráví ve svém příběhu o vztahu mladých lidí, ovlivněném prostředím, ve kterém se pohybuje. Sonda do života dnešní mladé generace je také zajímavým svědectvím o osobním životě, do kterého zasahuje vlastní práce a problémy dnešního uspěchaného světa. Brožovaný výtisk, formát knihy 148 x 210 mm, počet stran 148. Cena 190,- Kč

HAVELKOVÁ Ivana
Tři grácie

Autorka napsala svou knižní prvotinu už ve dvanácti letech (kniha Blízko smrti tématem byl problém anorexie). Dalším kniha I za mraky je obloha stále modrá vyprávěla o jejích vlastních zdravotních problémech, které se prolínají s pravdivým příběhem kamaráda, který propadl drogové závislosti. Titul Tři Grácie je opakem prvních dvou knih a zaměřuje se humorným způsobem na vztahy mezi dcerou, matko u a babičkou. „Změna je hlavně ve mně. Snad už beru život s nadhledem, stejně jako hrdinka Tří Grácií. Smutných témat je kolem dost,“ říká autorka. 136 stran, vázaná, cena 200,- Kč (při odběru z nakladatelství 150,-)

GRMOLEC Zdeněk
Cesty k perle

Historický román se vrací do doby osídlování jižní Moravy francouzskými kolonizátory na konci 17. století. Hlavními postavami románu jsou sourozenci – děti francouzských přistěhovalců, především pak životní pouť malíře Jakuba, který už jako jedenáctiletý odchází na studia Negativní postavou je Jacques George, jakýsi prototyp „mafiána“ zapleteného s pražským a posléze pařížským mokrým bratrstvem. Román se odehrává v mnoha rovinách také v Brně, reflektuje různé dobové historické události, např. zrušení jezuitského řádu, život obyvatelstva tehdejší doby a sociální poměry. Vázaný výtisk, formát 148x210, 178 stran. Cena 250,- Kč

PAVLÍK Miroslav
Od Veveří k Pernštejnu

Slovník výtvarníků. Kniha na 344 barevných stranách přináší 191 medailonků výtvarníků, jejichž společným jmenovatelem je vztah k regionu Tišnovska s přesahem po Kuřim, Veverskou Bítýšku, Lomnici, Nedvědici a Velkou Bíteš. Jedná se o výtvarníky, kteří zde žili nebo žijí, ale také o ty, kteří zde mají rodové kořeny, případně zde chalupaří nebo zde pracovali a tento kraj nějakým způsobem ovlivnil jejich tvorbu. Vázaný výtisk, formát 160x230, 344 stran. Cena 420,- Kč

BOCHOŘÁK Klement
Ze studně večera kdos něžný vážil krev

V lednu uplynulo sto let od narození básníka Klementa Bochořáka, zvláštní postavy moravské literatury, jejíž obraz prorostl do životů a děl hned několika významných českých literátů a umělců (Z. Rotrekl, L. Kundera, J. Kratochvil a v neposlední řadě i F. Halas). Poezie K. Bochořáka ve své záměrné kompoziční nejednoduchosti a v hustotě básnického obraziva je dnes významným dokladem zachycení sváru prostého života s nestálou duší. Bochořák se v poezii stejně jako ve svém životě mnohokrát pokouší dojít smíření – někdy formy s obsahem, jindy chudoby materiální s bohatstvím duchovního života zasvěceného Bohu. Po sto letech od básníkova narození uplyne v roce 2011 také třicet let od Bochořákovy smrti. Tato kniha je pokusem o připomenutí hloubky prožitku, kterým Klement Bochořák přenášel obrazy ze svého života do poezie a nazpět. Vázaný výtisk, formát 130x180, 136 stran. Cena 150,- Kč

BRÁNSKÝ Jaroslav
Meandry paměti (O výstavách a výtvarnících)

Téměř 40 let organizoval, instaloval uváděl PhDr. Jaroslav Bránský výstavy umělců v Boskovicích. Ze svého bohatého archivu uspořádal rozsáhlý výběr jednotlivých umělců. doplnil o informace a obrazový materiál a vydal v podobě monografie, která svým rozsahem přesahuje rámec města. Jde vlastně o encyklopedii výtvarných umělců. kteří prošli zdejšími výstavními prostorami a mnozí z nich navázali úzké přátelství as autorem, který popisuje i další kontakty s těmito lidmi při osobních návštěvách, setkáních na výstavách a jinde. Z více než jmen můžeme uvést např. A. Borna, B. Lacinu, J. Hadlače, J. Švengsbíra, J. Lieslera… Vázaný výtisk, formát 160x230, 272 stran + 16 stran barevných příloh. Cena 200,- Kč

GRMOLEC Zdeněk
Konfese baroku

Autor se na rozdíl od svých předešlých knih v esejisticky podaném textu zamýšlí nad duchovními hodnotami, kulturním dědictvím a odkazem barokních ideálů pro dnešního člověka. V konfrontaci s výchovou v dětství (vyrůstal na jižní Moravě) a vzpomínkami na pobyt na vesnici se snaží čtenáři přiblížit hodnoty ověřené řadou generací , které dnešní doba ve svém zrychleném pohybu často opomíjí. Své postřehy a pocity konfrontuje s řadou myšlenek a úvah jiných autorů (Ivan Slavík, Antonin Kratochvil, František Halas, Zdeněk Rotrekl, Václav Černý), často se uchyluje i do příkladů z malířství, sochařství a umění vůbec. I přes celou řadu odkazů na jednotlivé autory a polemiku s jejich pocity je text knihy velmi čtivý a často i překvapivý při autorových meditativních závěrech. Kniha Konfese baroku rozhodně patří k těm nečetným titulům, které mají za cíl čtenáře kultivovat a přinutí i jej samotného k přemýšlení nad povrchností a „jednobarevností“ současného dění kolem nás. Vázaný výtisk, formát 145x210, 98 stran. Cena 188,- Kč

BRAVENEC Miroslav
Grafika

Reprezentativní přehled grafických prací současného moravského výtvarníka (žák V. Tittelbacha a L. Čepeláka) k jeho životnímu jubileu. Řada jeho prací je vytvořena originálními technikami a osobitým rukopisem. M. Bravenec často experimentuje a „hraje si … „. Vytištěno duplexně na křídovém matném papíře. Vázaný výtisk, formát 210x290, 100 stran. Cena 250,- Kč

Vně hranic

Antologie současné slovinské krátké prózy. Sestavil Aleš Kozár. Úvod a Slovník zastoupených autorů napsal Ivan Dorovský. Autorem doslovu je Tomo Virk. Přeložili: D. Blažek, R. Čermák, J. Dotlačil, H. Chmelíková, K. Jirásek, A. Kozár, P. Mainuš, M. K. Nedvědová, R. Novák, K. Pellarová. Formát 148x210, počet stran 138. Cena 120,- Kč

VENCOVSKÝ František
Karel Engliš

Portrét významného národohospodáře, státníka a filosofa, tvůrce teleologické národohospodářské teorie. Jako ministr financí ovlivnil pozitivně hospodářský a politický vývoj předválečného Československa, po roce 1948 perzekuován. Váz., formát 148x210, 170 stran. Cena 60,- Kč

V objetí řeky

Antologie charvátské povídky 20. století. Sestavil, slovník zastoupených autorů a úvod napsal Ivan Dorovský. Doslov napsal Ivan Šicel. Přeložili V. Burmazová, I. Dorovský, E. Halbichová, L. Klímek, P. Krejčí, S. Macoszková, M. Neubauer, P. Stehlík a L. Svozilová. Formát 148x210, počet stran 254. Cena 180,- Kč

Tajemná komnata

Antologie moderní makedonské prózy. Sestavila a doslov napsala Katica Kjulavkovová. Slovník zastoupených autorů a úvod napsal Ivan Dorovský. Přeložili I. Dorovská, I. Dorovský, O. Čtvrtníčková, D. Klobouková a P. Tomancová. Formát 148x210, počet stran 276. Cena 190,- Kč

Narodili jsme se jako draci

Antologie bulharské moderní povídky. Výbor z nejlepších autorů minulého století sestavili Pavel Krejčí, Elena Krejčová, Nadežda Staljanovová. Slovník zastoupených autorů a úvod napsal Ivan Dorovský. Doslov napsal Dimităr Tanev. Přeložili: Georgi Bečev, Ivan Dorovský, Miroslav Kouba, Pavel Krejčí, Elena Krejčová, Alena Melicharová, Martin Mikeska, Petr Mundev, Ivan Raev, Petr Stehlík, Vendula Šaléová, Silvie Vajskebrová, Radka Vrbková a Jiří Zajíc. Brožovaný výtisk. Vydání první, počet stran 260. Cena 180,- Kč

Malá krabička

100 nejkratších srbských povídek 20. století. Sestavil a doslov napsal Mihajlo Pantić. Slovník zastoupených autorů a úvod napsal Ivan Dorovský. Přeložili I. Dorovský, L. Klímek a P. Stehlík. Formát 148x210, počet stran 196. Cena 150 Kč

GRÄFOVÁ Christine
Koncentrativní pohybová terapie

Edice SCAN. Kniha je zaměřena na práci s tělem a jeho prostřednictvím na rozvoj sebepoznávání, zvyšování sebeúcty, úcty k životu a základním lidským hodnotám. Svým pojetím a způsobem zpracování je určena nejen psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a spec. pedagogům, ale lze ji doporučit též soc. pracovníkům a střednímu zdravotnickému personálu. Pravděpodobně nejširší uplatnění nalezne při práci s tělesně postiženými, se závislými, u poruch příjmu potravy atd. Domníváme se, že se rozhodně jedná o práci, která by neměla chybět v žádné „psychoterapeutické“ knihovničce. Formát 230x180, brož. barevná laminovaná obálka. Počet stran 200. Cena 235,- Kč

DOROVSKÝ Ivan
Recepce literatury jižních Slovanů u nás

Rozšiřování oborů na vysokých školách humanitního směru zaznamenalo v poslední době nebývalý zájem o bulharistiku, kroatistiku, slovenistiku, makedonistiku a serbistiku, které se mohou studovat jednotlivě a v posledním období pak i o balkanistiku jako samostatný obor. Zájemci o balkánské slovanské jazyky a literaturu tak mají možnost seznámit se v přehledné formě s recepcí jednotlivých literatur jižních Slovanů u nás (a na Slovensku). Množství údajů tvoří přehledný celek, který výrazně doplňuje mozaiku staletých vzájemných česko-slovensko-jižněslovanských kulturních vztahů. Formát 148x210, počet stran 88, brožovaný výtisk. Cena 120,- Kč

BAKER Gary
Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti (Rapid assessment)

Edice SCAN. Publikace z oblasti kvalitativních výzkumných metod vypracovaná původně pro potřeby UNDCP ve Vídni. Možnost využití nejen v oblasti uživatelů drog, ale i v sociologii, sociální práci, kulturní antropologii aj. Formát 160x230, 65 stran. Cena 78,- Kč