Poslední vydané novinky

V případě zájmu o některý z titulů nám prosím zašlete jeho název a požadovaný počet kusů. Obchodní podmínky najdete na kontaktní stránce.

HORŇÁČEK Josef
Z každé stránky na tě kouká, zvířátko, či hlava brouka

Soubor 50 jednoduchých dětských říkadel, které charakterizují činnost a chování jednotlivých zvířecích jedinců kolem nás. Každá básnička je doplněna celostránkovým barevným obrázkem příslušného zvířátka. Ilustrace Margita Kvasničková. Vázaný výtisk, formát knihy 210 x 200 mm, počet stran 108. Cena 250,- Kč (při odběru z nakladatelství 200,- Kč)

NECHUTA Milan
Generační výpověď (aneb Příběh výjimečného člověka)

Autor, rodák z Knínic na Malé Hané, svou zajímavou pouť životem vtěsnal do obsáhlé knihy, ve které se čtenář může setkat nejen s vesnickým prostředím, ve kterém vyrůstal, ale kde navíc své vzpomínky na dobu dětství a dospívání doplňuje i řadou příběhů rázovitých postaviček ve svém okolí. Další životní osudy vypravěče jsou již spjaty s jeho osobním životem a pestrým prostředím, ve kterém se za svého života pohyboval a osobami, které potkával. Zajímavé jsou jeho postřehy o chování těch, se kterými se ve svých četných profesích setkává (dělník v továrně, učitel ve škole, autoškole i u „světských“ v Polsku, reklamní agent, zootechnik, řidič…). Vázaný výtisk 160×230 mm, 410 stran. Cena 350,- Kč (při přímém odběru z nakladatelství 300,- Kč)

MÁLEK Lubomír
Dětské lidové písně z Uherskobrodska i z ostatního Slovácka

Po vydání úspěšného titulu Primášovy písničky (2015) vydal Lubomír Málek další zpěvník, zaměřený tentokrát obsahově na nejmenší a nejmladší. Celkem 159 písniček je doplněno základními informacemi o 24 souborech působících v této folklorní oblasti. Autor o tom, co jej k vydání zpěvníku přimělo, říká: „Věnuji ho zpívajícím dětem, našim slavíčkům, a s nimi pochopitelně všem těm, bez jejichž péče by k nejmenším interpretům půvab písní vůbec nedolehl. Hýčkejme si naše nádherné melodie!“ Knihu doplňuje CD s ukázkami uvedených písní převážně v interpretaci dětských zpěváků za doprovodu Olšavy (ale také BROLNu, CM ze Staré Břeclavi, Pálavy, či Vlastimila Ondry) Počet stran 200, vázaný výtisk 160×230 mm. Cena 350,- Kč

Rapant Janko
Primáš ze Žítkovej (Můj život s huslámi, ale aj bez nich)

Legendární zakladatel folklorního souboru Kopaničár, primáš a pedagog Jan Rapant vzpomíná ve své autorské monografii na pestrou a bohatou životní cestu při příležitosti svého životního jubilea. Vzpomínky od dětství až po dnešní dobu zachycují a hodnotí důležité okamžiky v jeho životě. Knihu doplňuje řada fotografií, písňových textů a dobových dokumentů. Vázaný výtisk, formát knihy 148 x 210 mm, počet stran 128 stran. Cena 200,- Kč

Kubíci

Druhé profilové album HCM Kubíci Fašanku, fašanku, už je ťa na mále má v úvodní sadě písní téma fašanku, protože fašanek má na Horňácku silnou tradici a velkou oblibu. Na CD uslyšíte zpívat dívčí sbor Fěrtúšky a mužský sbor Chotár. Na albu se představuje kouzelný hlas Karla Fajmona, který se již zařadil mezi nejpřednější zpěváky v regionu. S dokonalým citem dokáže obohatit písně táhlé a v sedláckých uplatnil svůj mohutný tenor a znalost již zapomenutých nápěvů. Dále uslyšíte sólistu Vlastimila Škopíka nebo Pavla Zemčíka. V sadě gajdoškých písní je vzácným hostem pokračovatel staré hry horňáckých gajdošů Pavel Hrbáč. Na CD najdete i pár neznámých nápěvů, ze zápisů známého velického sběratele Rudolfa Kynčla. Nech sa Vám dobre počúvá! Cena 250,- Kč

Cimbálová muzika Ležhory (primáš Petr Miškeřík)

Působila na Horňácku od poloviny 80. let 20. stol. zhruba do konce 1. desetiletí století následujícího. Muzikanti byli „neškolení“ a hráli především podle vzoru svých starších kolegů – dalo by se říci, že Ležhory jsou jedna z posledních muzik, která hrála a zpívala ve stylu původních horňáckých muzikantů z rodů Kubíků, Trnů, Pešků, Miškeříků a dalších. Oproti původnímu vydání CD z roku 1997 je tato současná reedice doplněna také o zpěvníček s texty jednotlivých písní, které jsou doprovázeny dobovými fotografiemi Jana Šilpocha. Cena 250 Kč

BRETFELDOVÁ Helena
Zahrady života. Moravské židovské hřbitovy ve fotografiích

Ambicí autorky bylo doplnit literaturu o moravských židovských hřbitovech publikací, která by více než odborným slovním popisem a historickými fakty promluvila obrazem – o tom, jak jsou některá místa posledního odpočinku pozoruhodná, i když se z nich zachovalo třeba jen málo. A také kázat, že stojí za to podívat se do malých měst a obcí (Třebíč, Třešť, Boskovice, Ivančice, Jiřice, Koryčany, Holešov, Lomnice u Tišnova, Dolní Kounice, Šafov, Úsov nebo Osoblaha) a přesvědčit se osobně. Kniha pomocí barevných fotografií provází po padesáti nejvýznamnějších a historicky nejcennějších židovských hřbitovech, které zůstaly zachovány na území Moravy. Umělecko-dokumentární formou se pokouší reflektovat jak celkové uspořádání staletých pohřebišť, tak i podobu jednotlivých náhrobků i detaily kamenosochařské práce zachycující vývoj pestré symboliky používané pro jejich výzdobu. Nejčastěji používaným symbolům, jejich variabilitě a významu v připomínce života zemřelého v textu epitafu náhrobních kamenů je věnován druhý oddíl knihy; třetí pak stručnými medailony přibližuje historii jednotlivých hřbitovů a náboženských společenstev, která je zřizovala a udržovala často i několik století. Vázaný výtisk, formát knihy 210 x 297 mm, počet stran 336. Cena 599,- Kč (přímý odběr z nakladatelství – 550,- Kč)

ČASTOVÁ Věra
VELIČKA (50 let folklorního souboru z Horňácka)

Kniha (obsahuje více než 300 barevných fotografií a dobových dokumentů) zachycuje vývoj souboru a jeho proměny od jeho počátků až do dnešní doby. Tematicky je členěna do jednotlivých časových období, které v jejím vývoji a činnosti znamenaly určitou etapu. Autory jednotlivých příspěvků jsou její bývalí i současní členové a kniha je doplněna vzpomínkami členů Veličky, seznamem členů, část textu je také věnována cimbálovým muzikám, které soubor doprovázely (Ležhory, CM Jarka Miškeříka…). Součástí knihy je také vložené DVD, na kterém jsou zachycena některá z vystoupení souborů v rámci programů Horňáckých slavností. Publikace je určena nejen zájemcům o lidové umění, ale jejím prostřednictvím se může i široká veřejnost seznámit s dosud živým a stále se specificky vyvíjejícím se lidovým uměním, které na území naší republiky je výjimečné a ojedinělé. Vázaný výtisk, formát knihy 205 x 280 mm, počet stran 224. Cena 350,- Kč (přímý odběr z nakladatelství 300,- Kč)

PAVLÍK Vladimír
Zápisky z Horňácka na přelomu z 19. do 20. století

Rodák z Velké nad Veličkou, povoláním zvěrolékař, popisuje vše, co zažil při své praxi po celém Horňácku, v Úvodu sám podotýká: „Časem se mnoho mění a mnoho zapomíná a co není zaznamenáno, zaniká.“ Paměti jsou bohaté nejen svými fakty a postřehy, ale také přesným vylíčením dobového koloritu tehdejší společnosti ve všech stránkách jeho života, cenným příspěvkem je i popis chování a jednání, ale především osobité mluvy, muzikálnosti a zdejšího dialektu (z Obsahu: Jak se cestovalo na Horňácku / Hudci / Štědrý večer / Draní peří / Podomní obchodníci a živnostníci / Jarmak ve Velké / Dřevaři / Křesání loukotí / Jak se vybíraly kosy / O velikém ovčáku / Amerikáni / Zvony). Knihu doplňuje téměř 80 fotografií a ilustrací (muzikantů, tradičních zvyků, notových záznamů, nářadí…). Vázaný výtisk s přebalem, formát 160 x 230 mm, počet stran 248. Cena v nakladatelství 300,- Kč

MEZEROVÁ Alice
Kronika divadla poezie KAŇKA na Gymnáziu v Boskovicích

Na jaře roku 1962 založili studenti II. ročníku divadlo poezie. První představení z vlastních veršů mělo název Kaňka na lásce. Z názvu tohoto představení zůstalo souboru i jméno. Za více jak 25 let své existence prošlo jejími řadami velké množství studentů a jen díky profesorce češtiny zůstalo do dnešní doby uchováno velké množství fotografií, dokumentů, textů, programů a jiných materiálů, které velmi podrobně mapují více jak čtvrtstoletí činnosti tohoto divadla malých forem. Divadlo poezie Kaňka se postaralo se o to, aby se o škole vědělo nejen v jeho rodném městě, ale i za jeho hranicemi, dokonce i za hranicemi republiky. Kniha v pevné vazbě má 216 stran, cena v nakladatelství 250,- Kč.

ŠALÉ František (ed.)
Malíř František Řehořek

V r. 1907 vstoupil na pražskou malířskou akademii (studium prof. Roubalíka, Bukovace a Hanuše Schwaigera. V roce 1922 se odstěhoval na Kořenec, kde žil a tvořil až do své smrti. Na základě zachovaných poznámek, deníků a kreseb vzpomíná malířův syn na svého otce na pozadí dobových událostí na Boskovicku. Značné množství umělcových obrazů zachycuje obyvatele Kořenecka v krojích (text M. Tobolové z Moravského zemského muzea v Brně). Největší část knihy však zachycuje malířovu tvorbu (téměř 200 obrazů, jejich uspořádáním a interpretací se zabývá I. Tunklová z hodonínského Domu umění, kde byl F. Řehořek ve 20. letech přijat do SVUMu. 216 stran, vázaná 390,- Kč. (Při přímém odběru v nakladatelství 300,- Kč)

KLOUZA Radomil
Pohled do obrazu (technologická kopie obrazu jako tvůrčí studijní proces)

Cílem autora je rozšířit poznání o stavbě historického díla a ozřejmit specifika dobových malířských technik. Na bohaté fotografické dokumentaci z průběhu tvorby technologických kopií staromistrovských děl dokládá celkový proces výstavby obrazů středověkého až současného umění. V různých názorně instruktivních formách představuje v doposud nepublikovaném konceptu skladbu jednotlivých obrazových vrstev a užitých technicko-technologických postupů. Na 26 vybraných dílech reprezentujících jednotlivá slohová období, z nichž většina je ze sbírek NG v Praze, je podrobným výkladem popisujícím specifický vznik obrazů s uvedením široké řady v praxi ověřených dobových receptur představen celý proces malby. Publikace dále obsahuje stručný přehled dějin technologie malby a jednotlivých historických stylů, jejich proměnlivých fází a směrů. Ačkoliv byla kniha primárně určena především pro restaurátorský obor, může být též podnětná pro ryze tvůrčí výtvarné obory, pro teoreticky zaměřené obory dějin výtvarného umění a pro galerijní a památkovou praxi. Zároveň přináší mnohé poučení zasvěceným i méně zasvěceným obdivovatelům a milovníkům zejména starého umění. Publikace vychází pod záštitou Archivu historické výtvarné technologie při Akademii výtvarných umění v Praze. Vázaný výtisk, 328 stran, formát 240 x 280 mm. Cena 800,- Kč. (Školám, galeriím a muzeím nabízíme tuto knihu za 650,- Kč - včetně poštovného)